Druhowie z OSP zmierzyli się w zawodach sportowo-pożarniczych

29 kwietnia odbyły się XXVIII  miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze dla druhów z OSP z miasta i gminy Międzyrzec Podlaski oraz gminy Drelów. Z gminy Międzyrzec Podlaski  w zawodach wzięło udział 13 jednostek OSP oraz 2 żeńskie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Celem zawodów jest sprawdzenie wyszkolenia druhów, ocena stanu przygotowania sprzętu p. poż. i popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 10:00 złożeniem meldunku przez druha Mateusza Włodarczyka prezesowi Zarządu Gminnego OSP w gminie Drelów dh Piotrowi Kazimierskiemu. Prezes Zarządu przywitał zebranych gości, wśród których znalazł się m.in. starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz strażaków ochotników. Współorganizatorami zawodów przygotowanych w bieżącym roku przez gminę Drelów byli: wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz oraz burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot. Następnie głos zabrał przewodniczący składu sędziowskiego, który przypomniał jednostkom OSP regulamin zawodów. Zawody składały się z 2-ch dyscyplin:  sztafety oraz „bojówki”.

Sztafeta pożarnicza jest to czas wykonania mierzony od sygnału rozpoczęcia biegu do momentu przekroczenia przez ostatniego zawodnika linii mety.  Sztafetę wykonuje 7 strażaków ochotników, osiągnięty czas przelicza się na punkty, przyjmując 1 s=1 pkt. Ćwiczenia bojowe polegają na ułożeniu sprzętu, zbudowaniu linii: ssawnej, głównej i gaśniczej, uruchomieniu motopompy oraz podaniu 2 prądów wody ze stanowiska.

Zakończeniem zawodów było odznaczenie uczestników, którzy otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy wraz z nagrodami.

Szczegółowe wyniki drużyn męskich i żeńskich OSP z terenu gminy prezentuje poniższa tabela:

Tekst: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Scroll to Top