Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka woj. lubelskiego i Jubileusz 160-lecia OSP Łęczna

W sobotę 9 czerwca w Łęcznej odbyły się Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2018” połączone z jubileuszem 160-lecia istnienia jednostki OSP Łęczna, których gospodarzami byli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Starosta Powiatu Łęczyńskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęcznej druh Roman Cholewa, Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski oraz Prezes OSP Łęczna druh Michał Czajkowski.

Obchody Dnia Strażaka odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Wśród gości obecni byli m.in. Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Prezes Zarządu Głównego Związki OSP RP Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Honorowymi uczestnikami święta byli prezesi 134 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego ze stuletnim i wyższym stażem działalności społecznej. Z powiatu bialskiego udział wzięły: OSP Łomazy 101 lat działalności, OSP Tuczna – 105 lat, OSP Rossosz – 112 lat. OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim – 114 lat. Wszystkie ochotnicze straże pożarne Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego województwa lubelskiego, uhonorował medalami okolicznościowymi z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Okolicznościowe medale i dyplomy wręczone przez Marszałka oraz prezesów dh. Waldemara Pawlaka i Mariana Starownika otrzymali Prezesi wyróżnionych jednostek, z naszego powiatu: Łomazy – Grzegorz Tereszczuk, Tuczna – Mirosław Waniek, Rossosz – Lucjan Żelazowski, Śródmieście – Andrzej Pawlik.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu kompanii honorowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego, KW PSP woj. lubelskiego i jednostek OSP z powiatu Łęczyńskiego, pocztów sztandarowych, strażaków OSP biorących udział w uroczystościach oraz zaproszonych gości z Placu Kościuszki do kościoła pw. św. Marii Magdaleny, gdzie została odprawiona msza św.  celebrowana  przez ks. kapelana bryg. Mirosława Ładniaka oraz miejscowego proboszcza ks. Janusza Rzeźnika. Homilię wygłosił ks. M. Ładniak, podczas której padły słowa m. in. o poświęceniu strażaków w niesienie pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia. Odwołując się do zasady widniejącej na sztandarach – „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – ks. kapelan zaapelował, aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków.

W drugiej części uroczystości, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, w swoim wystąpieniu podkreślił, że uroczystości odbywają się z dodatkowym ważnym dla naszego kraju wydarzeniem jakim jest,  setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę., do której odzyskania  przyczynili się również strażacy ochotnicy. W woj. lubelskim jest 134 jednostek OSP, które posiadają 100 i więcej lat swojej działalności społecznej, których przedstawiciele w roku 1918 byli świadkami i uczestnikami odradzającej się po 123 latach niewoli wolnej i niepodległej Polski. Przypomniał również hasło nestora ruchu strażackiego Bolesława Chomicza, który 102 lata temu organizował Zjazd Założycielski Związku Floriańskiego pod hasłem „w jedności siła”, pod takim samym zawołaniem odbył się Zjazd założycielski Związku OSP w 1921 roku już w wolnej Polsce, już wówczas wiedziano, że tylko zjednoczone struktury ruchu strażackiego są w stanie sprostać oczekiwaniom społecznym i dają gwarancję wszechstronnego i stabilnego rozwoju. W dzisiejszych czasach to zawołanie „w jedności siła” staje się na powrót aktualne, gdy widzimy jak na naszych oczach próbuje się podzielić ruch strażacki, a głównie odizolować OSP od Związku. Znając historię ruchu strażackiego, nikomu nie udało się podzielić Związku OSP RP i zawłaszczyć OSP i dlatego właśnie zwrócił się z apelem aby nie dzielić strażaków i nie niszczyć tego co przez lata sprawdziło się, a przede wszystkim służyło ogółowi społeczeństwa i Polsce. Podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie, społeczną bezinteresowną działalność i poświęcenie podczas niesienia pomocy a także w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia.

Tekst: Bożena Krzyżanowska

 

Scroll to Top