Staż obserwacyjny pracowników pomocy społecznej z Francji

od 11 do 16 czerwca odbywa się staż obserwacyjny pracowników domów pomocy społecznej z Departamentu Deux-Sèvres w placówkach Powiatu Bialskiego. Francuscy stażyści wymieniają doświadczenia zawodowe z pracownikami DPS w Kozuli, Konstantynowie, Kodniu i Kostomłotach. Poznają również formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Pomocy w Międzylesiu.

Francuski personel reprezentują pielęgniarka, opiekunki oraz kucharz. Delegacji towarzyszy Pan Jérôme Lemaire, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lezay od wielu lat współpracującego z naszymi placówkami.  Staż odbywa się w ramach podpisanej w 2002 roku umowy o współpracy. Obejmuje staże obserwacyjne i wizyty studyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników pomocy społecznej. Wieloletnia współpraca pozwala naszym pracownikom na poznanie specyfiki pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi we Francji, na wymianę doświadczeń oraz innowacyjnych rozwiązań, które są wdrażane zarówno w placówkach Powiatu Bialskiego jak i Departamentu Deux-Sèvres.

Ośmioosobowa delegacja spotka się również ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem.

Scroll to Top