29. Prezentacje „Za kolędę dziękujemy”

30 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbyły się 29. Prezentacje  „Za kolędę dziękujemy”. Celem Prezentacji jest propagowanie tradycji i obrzędów regionalnej twórczości ludowej, opiewającej piękno i nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenie było transmitowane na żywo na kanale YouTube.

Prezentacje rozpoczęły się wystąpieniem Pana Romualda Murawskiego, Wójta Gminy Konstantynów oraz Pani Ilony Niewęgłowskiej, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Na scenie zaprezentowało się około 100 osób: soliści, instrumentaliści i zespoły śpiewacze, dzieci, młodzież i dorośli:

  • zespoły: „Pogodna Jesień” z Konstantynowa, „Pawłowianki” z Janowa Podlaskiego,  „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, „Melizmat” z Konstantynowa, „Marysieńki” ze Starych Szpaków, „Korniczanie” z Galerii Wiejskiej w Starej Kornicy (dwa ostatnie zespoły reprezentowały województwo mazowieckie);
  • soliści: Kornelia Dzięcioł, Michalina Zuk i Hanna Listos z Janowa Podlaskiego, Hanna Wyrzykowska z Solinek, Bartłomiej Juszkiewicz i Dominika Stolarek z Konstantynowa oraz Magda Karczmarz z Zakanala, Dominika Szewczuk z Komarna Kolonii, rodzeństwo Wiktoria, Dominika i Brajan Bułhak z Tuliłowa;
  • grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie, której akompaniował na akordeonie Maciej Olichwiruk;
  • zuchy z 34. Gromady “Strażnicy Tajemnic”  i harcerze z 21. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej z Konstantynowa pod opieką Ilony Niewęgłowskiej, Agnieszki Żuk i Jana Hołuba;
  • skrzypaczki: Aniela Juszkiewicz i Zuzanna Abramowskie wraz z Panem Zdzisławem Marczukiem oraz Oliwia Spychel;
  • uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie – Monika Charko, Kinga Sawczuk i Piotr Kamiński.

Podczas Prezentacji na sali widowiskowej można było obejrzeć wystawę prac z 15. konkursu plastycznego „Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe”. Do konkursu wpłynęły prace od110. uczestników indywidualnych i 5. grup twórczych.

Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Bialski z działu 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Tekst na podstawie informacji z Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Zdjęcia – GCK w Konstantynowie

Scroll to Top