Dorota Uryniuk

Bialskie Talenty za 2023 rok – składanie ankiet

Na podstawie Zarządzenia Nr 7 Starosty Bialskiego z dnia 16 lutego 2024 r. zostaną przyznane Nagrody Bialskie Talenty za rok 2023 dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sportu i nauki.  Nagrody przyznaje Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk, po zasięgnięciu opinii Kapituły. Zachęcamy uprawnione instytucje (samorządy, szkoły, instytucje kultury, kluby i stowarzyszenia sportowe) […]

Bialskie Talenty za 2023 rok – składanie ankiet Read More »

X Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce – zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w X Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych, który odbędzie się 17 marca 2024 roku o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sosnówce. Podczas przeglądu odbędą się konkursy: na palmę i pisankę oraz na

X Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce – zaproszenie Read More »

Promocja recenzowanej monografii pokonferencyjnej pt. „Kraszewscy na Podlasiu”

9 lutego w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach odbyła się promocja recenzowanej monografii pokonferencyjnej pt. Kraszewscy na Podlasiu, T. II. Publikację wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach oraz Komisję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk o/ Lublin, przygotowano pod redakcją profesora dr. hab. Feliksa Czyżewskiego oraz dr hab. Agnieszki Dudek-Szumigaj. Monografia

Promocja recenzowanej monografii pokonferencyjnej pt. „Kraszewscy na Podlasiu” Read More »

Rok Lasów Polskich w Powiecie Bialskim

Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las.  Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr LXIII/419/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zajęła stanowisko dotyczące ustanowienia Roku 2024 Rokiem Lasów Polskich w Powiecie Bialskim. Jest to świadectwo dostrzeżenia potrzeby ochrony ekosystemów leśnych, ale również uhonorowanie pracy tych, którzy las sadzą, uprawiają, pielęgnują, przede wszystkim leśników, ale też wszystkich właścicieli lasów. Lasy

Rok Lasów Polskich w Powiecie Bialskim Read More »

Otwarcie nowej sali wystawienniczej w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

28 grudnia miało miejsce otwarcie nowej sali wystawienniczej w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Dla znakomitej większości gości odwiedzających placówkę, Józef Ignacy Kraszewski jest autorem powieści historycznych, przede wszystkim Starej baśni i Hrabiny Cosel. Interesujący się literaturą polską znają Chatę za wsią, Ulanę czy Ostapa Bondarczuka, to tzw. powieści ludowe. Ze zdziwieniem, ale i

Otwarcie nowej sali wystawienniczej w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Read More »

Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego

Coroczny konkurs na Bibliotekę Roku Powiatu Bialskiego został rozstrzygnięty. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, realizująca również zadania Biblioteki Powiatowej. Jury oceniało funkcjonowanie bibliotek w zakresie promocji czytelnictwa, wdrażania innowacyjnych metod pracy z użytkownikami, nowinek technologicznych, poprawiania estetyki i funkcjonalności wnętrz oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego Read More »

Scroll to Top