Dorota Uryniuk

Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na mocy uchwały Nr 748/2023 z dnia 30 maja 2023 roku przyznał doroczne Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Laureatami zostali: Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Nagrody są uhonorowaniem twórczości artystycznej, pracy na rzecz lokalnej społeczności, popularyzowania i promocji kultury i tradycji naszego regionu. Nagrody zostaną wręczone 15 czerwca …

Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Czytaj dalej…

Noc Muzeów w Romanowie

27 maja br. sympatycy sztuki i wielbiciele talentu Józefa Ignacego Kraszewskiego spotkali się w Romanowie. Okazją było spotkanie z cyklu Noc Muzeów. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 wernisażem wystawy czasowej „Obrazy sentymentalne”, prezentującej dzieła Pana Michała Bacy – artysty urodzonego w Krakowie. Pan Baca ukończył studia na wydziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w …

Noc Muzeów w Romanowie Czytaj dalej…

VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Kodniu

VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej odbył się w Kodniu 17 maja br. Wzięło w nim udział 27. uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy laureatów: Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zdjęcia: Henryk Sacharczuk

Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach

7 maja w Polubiczach odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach. na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz Powiatu Bialskiego: Pana Mariusza Kiczyńskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Pana Arkadiusza Maksymiuka, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i …

Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach Czytaj dalej…

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) zamieszczona zostaje poniższa oferta: S.525.4.2023.DU. Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona …

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Czytaj dalej…

IV Powiatowy Przegląd Teatrów „W świecie niepełności”

26 kwietnia br. odbył się IV Powiatowy Przegląd Teatrów „W świecie niepełności”. Wydarzenie zorganizowało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu. W przeglądzie wzięło udział 20 placówek z naszego województwa. Oto one: Zdjęcia: Natalia Ponińska

Międzynarodowy Dzień Astronomii – i my mamy naszego Kopernika

Rok 2023 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Mikołaja Kopernika, zaś 29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Astronomii. To święto ruchome. Obchodzone jest przez 137 państw w drugiej połowie kwietnia lub w pierwszej połowie maja, zawsze w sobotę, a konkretna data w danym roku zależy fazy Księżyca. Po raz pierwszy obchodzono to święto w 1973 …

Międzynarodowy Dzień Astronomii – i my mamy naszego Kopernika Czytaj dalej…

Bialskie Talenty 2022

Starosta Bialski, po zasięgnięciu opinii Kapitały Nagrody Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty 2022”, powołanej zarządzeniem Nr 4 Starosty Bialskiego z dnia 9 stycznia 2023 r., postanowił nagrodzić i wyróżnić następujących młodych uzdolnionych uczniów z terenu powiatu bialskiego: Wyróżnienia otrzymują: Siostry Dominika i Wiktoria Bułhak, Kamil Pulik, Hanna Jakubiuk, Bartosz Majczyna, Karol Majczyna oraz Blanka Najdyhor. Serdecznie …

Bialskie Talenty 2022 Czytaj dalej…

Samorząd gminny przyjazny kulturze

Regulamin konkursu Samorząd gminny przyjazny kulturze został przyjęty uchwałą Nr 702/2023 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 27 lutego 2023 r. Powyższa uchwała określa również cele konkursu: wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną, stymulowanie zaangażowania gmin w kultywowaniu tradycji, nowoczesnych form kultury, czytelnictwa, inwestycji służących kulturze, stymulowanie współpracy pomiędzy gminą a instytucjami i …

Samorząd gminny przyjazny kulturze Czytaj dalej…

Przewiń do góry