Dorota Uryniuk

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z powiatu bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 8/2024 z dnia 28 maja 2024 r. przyznał stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z powiatu bialskiego. Oto nasi stypendyści: Lp. Imię i nazwisko stypendysty Szkoła Dziedzina Wysokość stypendium   1.   Maciej Józefczuk Zespół Szkółim. Wł. St. Reymontaw Małaszewiczach   fotografia   6 000,00   […]

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z powiatu bialskiego Read More »

Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego przyznane

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 10/2024 z dnia 28 maja 2024 r. przyznał doroczne Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Oto laureaci: Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Wręczenie nagród odbędzie się podczas

Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego przyznane Read More »

Noc Muzeów w romanowskim dworze

25 maja w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie  odbyła się Noc Muzeów. Uroczystość rozpoczęła się otwarciem wernisażu Pani Renaty Kaczmarek pt. Mgnienie. Nadbużańskie łąki, pełne chabrów, goździków, uwodzące delikatnością baldachimów dzikich marchwi, wypełniły salę wystaw czasowych romanowskiego dworu. Artystka, na co dzień dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim, szlify w dziedzinie malarstwa zdobyła

Noc Muzeów w romanowskim dworze Read More »

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszczona zostaje poniższa oferta: S.525.1.2024.DU. Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka,

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Read More »

Nagroda Starosty Bialskiego Bialskie Talenty za 2023 rok

Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk przyznał doroczne nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Nagrody Starosty Bialskiego Bialskie Talenty. Te doroczne nagrody mają na celu promowanie szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sportu i nauki oraz upowszechnianiu pozytywnych wzorów i doświadczeń. Laureatami nagrody za 2023 rok zostali: w dziedzinie nauki: Karol Modrzewski

Nagroda Starosty Bialskiego Bialskie Talenty za 2023 rok Read More »

Samorząd gminny przyjazny kulturze

W dniu 12 marca 2024 r.  Kapituła Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 8 Starosty Bialskiego z dnia 11 marca 2024 r.  zapoznała się z ankietami nadesłanymi w ramach konkursu Samorząd gminny przyjazny kulturze. Decyzją kapituły nagrodę za rok 2023 w wysokości 5 000,00 zł, przeznaczoną na cele związane z kulturą, otrzymuje Gmina Konstantynów. Cele konkursu są

Samorząd gminny przyjazny kulturze Read More »

Stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęła regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu bialskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej po zasięgnięciu opinii komisji dokonującej analizy merytorycznej wniosków. O stypendia mogą obiegać się uczniowie

Stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży Read More »

Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyznanie dorocznych Nagród Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.   Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na wniosek samorządów z terenu powiatu bialskiego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury, grup mieszkańców (co najmniej 7 osób) i

Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Read More »

Polskie lasy – Puszcza Białowieska

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr LXIII/419/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zajęła stanowisko dotyczące ustanowienia Roku 2024 Rokiem Lasów Polskich w Powiecie Bialskim. Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych polskim lasom. Dziś o najpiękniejszym z nich – Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska zajmuje obszar 150 tys. ha. Jest położona na terenie dwóch państw: 62,5 tys. ha znajduje się w północnowschodniej części naszego kraju,

Polskie lasy – Puszcza Białowieska Read More »

Scroll to Top