41. Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłosił 41. Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Instytucją wyznaczoną do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Miejski Ośrodek Kultury przesłał regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową do gminnych instytucji kultury z prośbą o przeprowadzenie eliminacji gminnych i wytypowanie uczestników eliminacji powiatowych. Eliminacje powiatowe odbędą się 12 maja 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Regulamin MKR Karta uczestnika

Scroll to Top