60 lat minęło… jubileusz w Romanowie

28 lipca odbyła się uroczystość jubileuszowa w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Dokładnie 60 lat temu, w 150. rocznicę urodzin pisarza, muzeum przyjęło po raz pierwszy gości i turystów. Na uroczystość jubileuszową przybyło wielu szacownych gości z Panem Mariuszem Filipiukiem Starostą Bialskim oraz Panem Mariuszem Kiczyńskim Przewodniczącym Rady Powiatu w Białej Podlaskiej na czele. Obecni byli również Członkowie Zarządu Panowie: Mateusz Majewski i Tadeusz Łazowski oraz Radni: Pani Czesława Caruk i Panowie: Arkadiusz Maksymiuk, Gerard Skalski, Wojciech Mitura, Paweł Litwiniuk i Paweł Stefaniuk. Wśród gości nie zabrakło byłych dyrektorów placówki: Pani Anny Czobodzińskiej-Przybysławskiej i Marii Mironowicz-Panek, dyrektorów bibliotek i instytucji kultury, byłych pracowników muzeum.

Jubileusz był okazją do przypomnienia historii powstania muzeum, zasług byłych i obecnych pracowników i współpracowników. Głos zabierali kolejno wszyscy dostojni goście, wspomnień i wzruszeń oczywiście nie zabrakło.

Ważnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy czasowej „Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz”, poświęconej mniej znanej, acz bardzo istotnej części dorobku autora „Starej baśni”. Kraszewski uważany jest za jednego z pierwszych teoretyków XIX-wiecznej prasy. Znakomicie znał działalność dziennikarską, utrzymywał kontakty z najznakomitszymi redakcjami pism europejskich. Sam publikował w około 120. czasopismach polskich i 60. europejskich. Posiadał własną drukarnię w Dreźnie. Na wystawie obejrzeć można oryginalne XIX-wieczne wydawnictwa prasowe, do których pisał lub które redagował Kraszewski. W jednej z gablot – książki wydane w drezdeńskiej drukarni pisarza (zasoby własne muzeum oraz Pracowni Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu). Oś czasu unaocznia ilość oraz różnorodność tematyczną czasopism, z którymi pisarz współpracował i które tworzył. Ważnym elementem wystawy jest, zajmująca główna ścianę sali wystaw czasowych, reprodukcja grafiki – wnętrze drukarni współpracującego z Kraszewskim Samuela Orgelbranda. Grafikę uzupełniają prasy, kasty drukarskie, wzornik czcionek oraz narzędzia drukarskie z XIX wieku, udostępnione przez Dom Słów – Teatr NN w Lublinie. Obok oryginalna XIX-wieczna „Samuela Orgelbranda Encyklopedia Powszechna”. Warto dodać, że zawiera ona hasła dotyczące meteorologii opracowane przez Kajetana Kraszewskiego, najmłodszego brata pisarza i „Pana na Romanowie w latach 1857-1896. Istotnym elementem ekspozycji są portrety współpracowników i korespondentów pisarza, oryginalna korespondencja, dotycząca pracy redaktorskiej i dziennikarskiej. Wystawę dopełniają: papirusy z przedrukiem z „Pamiątki Drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreźnie” prezentujące listę osób, które w niej pracowały oraz listę dział tamże wydanych, logo drukarni i jej hasło „Szponami i dziobem”.

Uroczystość zakończył piękny koncert w wykonaniu Waldszenen Trio w składzie: Katarzyna Dankiewicz_Stawujak, altówka, Mateusz Błaszczak, wiolonczela oraz Maurycy Stawujak, fortepian. Nie zabrakło oczywiście urodzinowego tortu.

Zdjęcia: Dorota Demianiuk, Magdalena Sokołowska i Radio Biper.

Scroll to Top