otwarty konkurs ofert – kultura

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 132/2015  ogłosił otwarty konkurs ofert  na 2016 rok na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły w załączniku – ogłoszenie z zakresu kultury

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

 

 

Przewiń do góry