Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki

W dniu 8 grudnia 2015r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 131/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2015 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pok. 316 lub drogą pocztową na ten sam adres (liczy się data wpływu).

pełny tekst ogłoszenia

formularz oferty

Wzór umowy
formularz sprawozdania

Scroll to Top