ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert kultura

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ustalone na podstawie uchwały Nr 143/2016 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 8 stycznia 2016 r.

Wykaz_wybranych_ofert_2016_kultura

Scroll to Top