Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i turystyki

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bialskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki ustalone na podstawie uchwały Nr 142/2016 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 8 stycznia 2016 r.

Wykaz wybranych ofert 2016

Scroll to Top