goście z Białorusi w powiecie bialskim

Ośmioosobowa delegacja za wschodniej granicy przez cztery dni gościła w powiecie bialskim. Przedstawicielki białoruskiego Ministerstwa Edukacji i szkół specjalnych nie tylko rozmawiały na temat długofalowej współpracy z prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat i władzami regionu, ale przede wszystkim podpatrywały metody stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

W skład delegacji z Białorusi weszły przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś, Urzędu Obwodu Brzeskiego, Urzędu Rejonowego w Brześciu oraz specjalnych placówek edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych z Grodna, Brześcia i Mińska. Oprócz spotkań z lokalnymi władzami, w tym ze starostą bialskim i prezydentem Białej Podlaskiej, zwiedziły przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum dla dzieci z autyzmem – placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Wspólny Świat, gdzie obejrzały zajęcia grupowe i indywidualne terapie. Interesowały je stosowane przez bialskich terapeutów metody pracy z dziećmi z autyzmem, które chcą przenieść na swój grunt.

Drugim ważnym tematem dyskutowanym podczas spotkań było przystąpienie do wspólnego transgranicznego projektu. W jego ramach bialskie stowarzyszenie mogłoby pozyskać część funduszy niezbędnych na budowę planowanego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Strona białoruska z kolei chciałaby utworzyć ośrodek dla dzieci z autyzmem przy jednej ze szkół specjalnych w Brześciu.

W planie wizyty białoruskiej delegacji znalazły się również wizyty studyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim oraz zwiedzanie Ośrodka Dom i Praca prowadzonego przez warszawską Fundację Synapsis. Delegacja na terenie powiatu przebywała od 1 do 4 marca.

materiał przekazany przez Stowarzyszenie Wspólny Świat w Białej Podlaskiej

 

Scroll to Top