Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. – Kultura

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) OGŁASZA