"Aktywna lubelska wieś" – konkurs

Marszałek Jarosław Stawiarski zaprasza wszystkie gminy z terenu województwa lubelskiego – liczące do 20 tys. mieszkańców – do wzięcia udziału w konkursie profrekwencyjnym „Aktywna lubelska wieś”. Gminy, które uzyskają największą frekwencję w wyborach Prezydenta RP 12 lipca 2020 r., będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na doposażenie świetlic, placów zabaw i skwerów.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Scroll to Top