Katarzyna Żak

Pomóżmy odnowić grobowiec strażaka ochotnika

Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa Rzeczpospolitej w Białej Podlaskiej, Pan Wiesław Tomczuk, Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk oraz Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej st.bryg. mgr inż. Pan Artur Tomczuk zwracają się z apelem o pomoc przy renowacji grobowca Komendanta Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Rajmunda Łodziaka. Nr konta, na które można

Pomóżmy odnowić grobowiec strażaka ochotnika Read More »

Ogłoszenie Starosty Bialskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski, działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021r. poz. 1100) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej na 4-letnią kadencję. Do

Ogłoszenie Starosty Bialskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej Read More »

Konkurs dla dzieci „Złap rybkę” oraz „Ryba na talerzu”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zachęca dzieci do udziału w konkursach. Konkurs ma celu promocję potencjału i tradycji rybackich województwa lubelskiego i upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o rybach słodkowodnych występujących w wodach naszego województwa. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu swoich pasji związanych z rybami i wędkarstwem, a także przedstawienie ciekawych historii, wypraw i przygód

Konkurs dla dzieci „Złap rybkę” oraz „Ryba na talerzu” Read More »

Wózki inwalidzkie dla mieszkańców powiatu bialskiego

W lipcu 2021 r. na terenie powiatu bialskiego zostanie przeprowadzona akcja nieodpłatnego rozdawania  wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych. Wózki na ten cel są darem od fundacji Pani Joni Eareckson Tada „Joni and Friends International Disability Center” z USA i będą rozdawane osobom indywidualnym w ramach realizowanego projektu „Wózki dla Polski-2021”. Na przestrzeni kilkunastu lat akcje

Wózki inwalidzkie dla mieszkańców powiatu bialskiego Read More »

Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

07 maja 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania umów w sprawie udzielenia w 2021 r. dofinansowania ze środków RFRD. Podczas spotkania wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył też symboliczne czeki w ramach RFRD.              Powiat Bialski reprezentowany był przez wicestarostę bialskiego Janusza Skólimowskiego. Środki w kwocie 9 376 288,00  zł zostaną przeznaczone

Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Read More »

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej Read More »

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Read More »

Scroll to Top