Aktywne Pogranicze

 

W dniu 4 września w Tucznej odbyło się spotkanie wójtów gmin – Zalesie, Łomazy, Sławatycze, Tuczna, Kodeń, Piszczac i gmina Terespol. Spotkanie miało na celu zawiązanie się porozumienia służącego podejmowaniu wspólnych projektów oraz pozyskiwania środków unijnych. Stąd też podpisano na tą okoliczność list intencyjny, a zrzeszenie gmin przyjęło nazwę „Aktywne Pogranicze”. Prezes Firmy EuroCompass Sp. z o.o. Ryszard Boguszewski przedstawił Szanse i możliwości rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” w perspektywie do 2020 r. Na spotkaniu był obecny m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

 

Scroll to Top