Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim – co nowego

18 kwietnia minie rok od podpisania przez powiat bialski umowy na dofinansowanie projektu: Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 1 349 683,56 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech zespołach szkół zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Choć projekt trwa jeszcze do końca grudnia tego roku, część uczniów szkół wchodzących do projektu (Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim) zajęcia już zakończyła. Jakie są ich wrażenia po odbytych zajęciach? Czy uczestnictwo w nich im coś dało? Czy przysłuży się im w przyszłym życiu?

Jak stwierdzili uczniowie odbywający szkolenia, kursy, uczestniczący w zajęciach projekt pozwolił im zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć wiedzę, a nawet podnieść swoje zawodowe kwalifikacje i zdobyć doświadczenie, tak bardzo potrzebne na rynku pracy. Pomocne w tym były również otrzymane pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe i możliwość uczestniczenia w zajęciach w doposażonych podczas projektu pracowniach. Uczestnicy zgodnie przyznali, że zdobyte podczas zajęć umiejętności zawodowe i wiedza przydadzą im się w szkole podczas zajęć i w dalszym życiu m.in. będą miały wpływ na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Uczestnicy szkolenia z zakresu wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim przyznali, że podczas zajęć poznali nowe technologie, których nie było na zajęciach szkolnych. Ewelina uczestnicząca w szkoleniu z zakresu badania włosa podzieliła się, że dzięki zajęciom: „dowiedziałam się jak poprawnie dobierać kosmetyki do rodzajów włosów oraz jak zapobiegać różnym chorobom skórnym i np. wypadaniu włosów”. Magda, która uczestniczyła w kursie operator wózków widłowych, wśród plusów zajęć wymienia – „zdobycie nowej kwalifikacji, ciekawe zajęcia w miłej atmosferze”. Konrad, który w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim uczestniczył w zajęciach specjalistycznych: język angielski zawodowy, dzieli się: „Podczas zajęć dowiedziałem się wielu użytkowych wyrażeń oraz poznałem szeroki zakres słownictwa używany podczas pracy w zawodzie. Zajęcia pomogły mi w zdobyciu swobody w komunikowaniu związanej z zawodem”. Natomiast Maciej uczeń tej samej szkoły, uczestnik zajęć grafika komputerowa przyznaje: „Nauczyłem się podstaw programów, z którymi miałem styczność pierwszy raz”. Jak widać z wypowiedzi projekt nie tylko przynosi wymierne korzyści, ale też kobiety i mężczyźni mieli równy dostęp i taką samą możliwość podnoszenia kwalifikacji i jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji.

Zajęcia dalej trwają w szkołach, a uczestniczą w nich nie tylko uczniowie, ale swoją wiedzę, doświadczenie i kwalifikację podnoszą także nauczyciele, by wykorzystać je podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.

O tym, co dzieje się w ramach projektu na bieżąco można dowiadywać się ze stron internetowych poszczególnych szkół.

Scroll to Top