„Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” – staże zawodowe

Mimo, że jesteśmy na półmetku wakacji uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim dbają już o swoją zawodową przyszłość podczas odbywanych staży zawodowych. Jest to efekt projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość to 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

W lipcu br. młodzież mogła kształcić się i pracować pod czujnym okiem opiekunów z danych przedsiębiorstw. Każdy staż to 150 godzin intensywnych ćwiczeń, pracy, poznawania działalności firmy. 2 uczniów technikum informatycznego z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim uczestniczyła w stażach zawodowych w LIQUID SYSTEMS w Międzyrzecu Podlaskim, 3 przyszłych techników logistyków z tej samej szkoły w firmie EUROPTIR 2 Grzegorza Leszczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim, natomiast 3 przyszłych techników ekonomistów również z ZSE w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, zaś jeden w Plus Brand Marka Melaniuka w Radzyniu Podlaskim. Przyszłe 2 fryzjerki z ZSP w Międzyrzecu Podlaskim mogły poznawać tajniki zawodu w Zakładzie Fryzjerskim Damskim Eugenii Grabarczyk w Białej Podlaskiej, natomiast 7 uczniów technikum mechatronicznego i mechanicznego z tej samej szkoły zdobywało doświadczenie zawodowe w ZREMB ,,POLAND” Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim.

Trwają rozpoczęte w połowie lipca staże 10 uczniów z technikum hodowca koni w ZS w Janowie Podlaskim. Uczniowie ci uczą się zawodu w spółce z o.o. Stadnina Koni w Janowie Podlaskim. Od sierpnia kolejne staże zaczęły się w Zakładzie Fryzjerskim Damskim Eugenii Grabarczyk, EUROPTIR 2 Grzegorza Leszczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ZREMB ,,POLAND” Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim, LIQUID SYSTEMS w Międzyrzecu Podlaskim, firmie handlowo – usługowej Pixel w Terespolu oraz w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim.

Otwartość i zaangażowanie pracodawców w przekazywaniu wiedzy i umiejętności podczas staży świadczy o tym, że inwestują oni nie tylko w nowe technologie, profesjonalną kadrę i poszerzanie swoich usług, ale też myślą o swojej przyszłości w postaci nowych wykształconych pracowników. Z pewnością pomaga w tym realizowany przez powiat bialski projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. W jego ramach uczniowie, którzy tego wymagają otrzymują specjalistyczne ubrania robocze, materiały, sprzęt oraz narzędzia pracy. Te ostatnie przejdą w późniejsze posiadanie szkół uczestniczących w projekcie, które będą mogły z nich korzystać przy zajęciach zawodowych. Wszyscy uczniowie, którzy ukończą staże uzyskają stypendium stażowe.

Projekt to również szansa na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności służących nauczycielom w ich pracy. Jak na razie w ramach „Aktywnych szkół zawodowych w powiecie bialskim” w Stadninie Koni Moszna szkolenie odbyła jedna nauczycielka z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim. Pozwoli to nie tylko na uatrakcyjnienie lekcji z praktycznej nauki zawodu w nowe poznane na szkoleniu zagadnienia, jak również do przeprowadzania specjalistycznych kursów dla uczniów w ramach w/w projektu.

Scroll to Top