admin

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i turystyki

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2015 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i turystyki Read More »

nabór na członków komisji konkursowej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2015. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatury do 12 stycznia 2015 r.

nabór na członków komisji konkursowej Read More »

13 grudnia – pamiętamy!

W związku z 33. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Biała Podlaska uczciło pamięć represjonowanych i poległych. 13 grudnia w południe br pod pomnikiem upamiętniającym 25-lecie powstania Solidarności w Białej Podlaskiej złożono kwiaty i oddano cześć zaangażowanym w odzyskanie pełnej wolności naszej ojczyzny.

13 grudnia – pamiętamy! Read More »

Szkolenie podsumowujące program

W dniu 16 grudnia 2014 r.  od godziny 10:00  do godziny 13:00 odbywało się w tut. Starostwie Powiatowym szkolenie dla pracowników kuchni i dyrektorów przedszkoli / wychowawców w ramach II edycji Programu „Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą”. Szkolenie prowadziła Pani Anna Galczak-Kondraciuk – dietetyk i autor Programu.

Szkolenie podsumowujące program Read More »

kartka bożonarodzeniowa – konkurs roztrzygnięty

W dniu 28 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa z powiatu bialskiego”. Komisja konkursowa w składzie: starosta bialski Tadeusz Łazowski, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Bożenna Kaliszuk oraz inspektor ds. kultury z Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Anna Jóźwik nie miała łatwego zadania. Na konkurs bowiem

kartka bożonarodzeniowa – konkurs roztrzygnięty Read More »

Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii

O Projekcie             Przedsięwzięcie p.n. „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” współfinansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne oraz w 15%

Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii Read More »

Obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 5 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.) Starosta Bialski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej

Obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. Read More »

posumowanie konkursu „Ocalić od zapommienia”

Wpisując się w Rok Oskara Kolberga, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Towarzystwo Miłośników Podlasia i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białej Podlaskiej zorganizowali XII edycję powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia” przeznaczonego dla bibliotek z terenu powiatu bialskiego. W tym roku hasłem było „W mowie

posumowanie konkursu „Ocalić od zapommienia” Read More »

Scroll to Top