admin

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

OA.I.3421-10/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn

W dniu 9 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Bialskim podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1

Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”

OA.I.3421-4/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro Przedmiot zamówienia: Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”

Przewiń do góry