Katarzyna Żak

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej o ptasiej grypie

W związku z występującym w dalszym ciągu zagrożeniem wysoce zjadliwą ptasią grypą, u ptaków hodowlanych i dzikich, prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. 2017, poz. 722). Odnośnik do Dziennika Ustaw […]

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej o ptasiej grypie Read More »

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Wszelkie informacje o konkursie znajdą Państwo na witrynie internetowej pod adresem: http://ksow.pl/ksow/konkurs-5/2021

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Read More »

Powiat bialski wspomaga rozwój i kształcenie zawodowe

Powiat bialski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu Zawodowcy z powiatu bialskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe Dzięki realizacji projektu wzrośnie potencjał zawodowy 478 uczniów oraz 36nauczycieli pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Bialski: Szkoła Branżowa I-go stopnia  i

Powiat bialski wspomaga rozwój i kształcenie zawodowe Read More »

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

„Działanie jest dla mnie pasją, sensem życia. Muszę robić, rzeczy bardzo ważne, przekraczające mnie, moje życie. Bez takiego działania zanudziłbym się na śmierć.” 21 LISTOPADA – DZIEŃ  PRACOWNIKA  SOCJALNEGO Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz Jubileuszu30-lecia Pomocy Społecznej składam serdeczne podziękowania zaPaństwa pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziompotrzebującym.Dziękuję za służbę, profesjonalizm, empatię i zdolność

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego Read More »

Scroll to Top