Przemysław Bierdziński

Konkursy Rolnictwo 2024

Szanowni Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnych edycji cyklicznych konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na ten temat, by zachęcić lokalne społeczności do udziału. W załącznikach znajdują się regulaminy i formularze do wszystkich konkursów. Poniżej dołączamy linki adresów stron internetowych, na których […]

Konkursy Rolnictwo 2024 Read More »

Wirus ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego – informacje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji

Grypa ptaków (AI – Avian influenza), d. pomór drobiu (FP – Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%. Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus). Zakażone ptaki wydalają wirus

Wirus ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego – informacje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji Read More »

Afrykański pomór świń – podstawowe fakty i informacje

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – INFORMACJE OGÓLNE Czym jest afrykański pomór świń? Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym

Afrykański pomór świń – podstawowe fakty i informacje Read More »

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. póz. 1651, z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: ,Monitoring gatunków i siedlisk

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018 Read More »

KOMUNIKAT o zwalczaniu barszczu Sosnowskiego

KOMUNIKAT o zwalczaniu barszczu Sosnowskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego stwierdzono występowanie groźnego chwastu – Barszczu Sosnowskiego. Roślina ta w polskich warunkach może dorastać do 4 metrów wysokości, liście duże pierzastodzielone, dolne trójkątnego kształtu (podobe do łopianu). Kwiaty na wysokich łodygach

KOMUNIKAT o zwalczaniu barszczu Sosnowskiego Read More »

Zielone AGRO SHOW

ZIELONE AGRO SHOW to wystawa, która na stałe wpisała się do kalendarza odbywających się na świeżym powietrzu imprez wystawienniczych o tematyce rolniczej. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do rolników uprawiających rośliny zielonkowe oraz hodowców bydła. Wśród tegorocznych wystawców zobaczymy nie tylko firmy oferujące nowoczesne maszyny rolnicze, ale także przedsiębiorstwa produkujące nasiona, nawozy, pasze, dodatki paszowe,

Zielone AGRO SHOW Read More »

Scroll to Top