KOMUNIKAT o zwalczaniu barszczu Sosnowskiego

KOMUNIKAT o zwalczaniu barszczu Sosnowskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej

Na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego stwierdzono występowanie groźnego chwastu – Barszczu Sosnowskiego. Roślina ta w polskich warunkach może dorastać do 4 metrów wysokości, liście duże pierzastodzielone, dolne trójkątnego kształtu (podobe do łopianu). Kwiaty na wysokich łodygach zebrane w gęsty, duży baldach koloru białego.

SZKODLIWOŚĆ I ZAGROŻENIE DLA LUDZI

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, a dodatkowe włoski na liściach i łodygach wydzielają substancje parzące. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenia skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie znikające blizny oraz zapalenie spojówek. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików oraz dzieci. Te niebezpieczne cechy powodują konieczność intensywnego zwalczania tej rośliny.

Ulotka na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://www.piorin.gov.pl/.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ Z ROŚLINĄ

Bardzo ważne są pierwsze chwile po dotknięciu barszczu. Nie należy czekać na reakcję organizmu tylko bezzwłocznie poradzić się lekarza. Udzielając natomiast pierwszej pomocy, miejsce zetknięcia z rośliną należy szybko opłukać chłodną wodą, a następnie nałożyć preparat zawierający panthenol.

 ZWALCZANIE

Metoda mechaniczna jest najprostszym sposobem zwalczania tej rośliny. Najskuteczniejsze jest niszczenie jesienią roślin jednorocznych. Najbardziej powszechną i skuteczna metodą jest jej wykaszanie. Na ogół w ciągu jednego sezonu potrzebnych jest od 2 do 4 zabiegów koszenia. Zabieg wykaszania należy wykonywać jak najbliżej ziemi. Po skoszeniu barszcz należy zebrać i spalić. Zalecane jest połączenie metod zwalczania tj. wykaszanie z zabiegiem chemicznym. Zabieg chemiczny wykonywać herbicydami zawierającymi glifosat np. Roundup 360SL. Oprysk należałoby wykonać na nowo odrastające części zielone rośliny po skoszeniu. Obowiązek zwalczania spoczywa na właścicielu gruntu. Gospodarzem tego terenu jest  wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta.

Poprzez wydane decyzje administracyjne, może zmusić właściciela gruntu do jego zwalczania.

UWAGA

Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w ubrania ochronne. Przed przystąpieniem do zabiegu chemicznego należy zapoznać się z treścią etykiety stosowania.

Scroll to Top