Bezpłatne szkolenie \"Księgowo-prawne podstawy działania organizacji pozarządowych\"

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie zamierza zorganizować szkolenie warsztatowe nt. księgowo-prawnych podstaw działania organizacji pozarządowych. Jest ono skierowane do członków zarządów organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Powiatu Bialskiego.

 Zajęcia będzie prowadzić specjalistka w zakresie uregulowań rachunkowo-prawnych dot. organizacji pozarządowych – Pani Katarzyna Bajraszewska.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Zajęcia będą przeprowadzone w terminie 19-21 listopada.2010 r. ( piątek, sobota, niedziela). Miejsce szkolenia: Gospodarstwo „Kraciówka”, wieś Koczukówka 19, 21-512 Zalesie
Szczegółowy program szkolenia w załączeniu.
Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.
Dojazd do miejsca szkolenia we własnym zakresie.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić załączony formularz.

Zgłoszenia można wysłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Wydział Spraw Społecznych
ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska
lub faxem na numer 83 342 12 50,

ew. złożyć bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego, pok. 217.
Osobą do kontaktu jest Pani Elżbieta Głowińska.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 25 października 2010 r.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną do 5 listopada br.

Ze względu na charakter szkolenia nie przewidujemy możliwości uczestnictwa tylko w części szkolenia. Osoby (i organizacje przez nie reprezentowane) których uczestnictwo zostanie potwierdzone, a które nie przyjadą na szkolenie lub będą uczestniczyły tylko w części zajęć, zostaną wykluczone z dalszej współpracy z organizatorami niniejszego szkolenia.

Scroll to Top