Bezpłatne szkolenie "Środki od sponsorów oraz pozasponsorskie źródła pozyskiwania funduszy"

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie „Środki od sponsorów oraz pozasponsorskie źródła pozyskiwania funduszy”

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

– członkowie, wolontariusze oraz pracownicy organizacji pozarządowych z terenu woj. lubelskiego tj. stowarzyszeń, fundacji, OSP, Klubów Sportowych i innych ngo

 

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie „Środki od sponsorów oraz pozasponsorskie źródła pozyskiwania funduszy”

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

– członkowie, wolontariusze oraz pracownicy organizacji pozarządowych z terenu woj. lubelskiego tj. stowarzyszeń, fundacji, OSP, Klubów Sportowych i innych ngo

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

– wykwalifikowaną kadrę

– materiały szkoleniowe

– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

– wyżywienie tj. przerwa kawowa i obiad

Ponadto Uczestnikom szkolenia zapewniamy indywidualnekonsultacje / doradztwo / tutoring min. z zakresu opracownia strategii pozyskiwania sponsorów na działalność NGO; przygotowania listów do sponsorów, pozyskiwanie sponsorów fundrising oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych o środki finansowe z różnych źródeł m.in. projekty w ramach POKL, PROW, Granty Ministerstwa Kultury, Sportu, Pracy, UM, UG,

Szkolenie organizowane przez Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Parczewie.

 Kontakt:

 

Magdalena Jarosz

Lubelska Fundacja Rozwoju

tel/fax 83 355 09 53

parczew@lfr.lublin.pl

www.lfr.lublin.pl

 

13.09.2013

6

15.00-20.15

Parczew

17.09.2013

6

15.00-20.15

19.09.2013

6

15.00-20.15

20.09.2013

6

15.00-20.15

 

 

 

 

 


 

 

Scroll to Top