Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2013/2014

       Tradycyjnie jako co roku, na początku roku szkolnego obok inauguracji w szkołach, odbywa się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego dla uczniów oraz pracowników oświaty szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych przez powiat bialski.

        W tym roku uroczystość Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014 miała miejsce  6 września 2013 r. w nowo utworzonej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą w kościele pw. Św. Anny w Białej Podlaskiej w obecności władz samorządowych, dyrekcji i pocztów sztandarowych szkół prowadzonych przez powiat bialski. Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie powiatowej poradni. Prowadzona była przez młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim i rozpoczęła się od prezentacji pocztów sztandarowych poszczególnych szkół prowadzonych przez powiat bialski. Otworzyła ją dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej – Barbara Kukieła, która w swoim krótkim wystąpieniu przedstawiła kierowaną przez nią jednostkę, a następnie wyraziła wdzięczność władzom powiatu za pomoc i wsparcie w realizowanym przedsięwzięciu utworzenia poradni. Następnie przekazała głos gospodarzowi uroczystości – Staroście Bialskiemu Tadeuszowi Łazowskiemu, który przywitał zaproszonych gości. Pan starosta w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację oświaty w powiecie bialskim, w tym realizowane przedsięwzięcia. 
Ponadto głos zabrali: w imieniu Kuratora Oświaty w Lublinie – Krzysztofa Babisza – Pan Andrzej Mironiuk Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Stanisława Duklewska – Prezes TPD Odział w Białej Podlaskiej, Barbara Wieluńska – Przewodnicząca Zarządu Regionu Środkowowschodniego Związku Zawodowego „RADA PORADNICTWA” oraz Pani Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej Teresa Sidoruk, która na zakończenie wystąpienia wręczyła dyrektorowi powiatowej poradni upominek w postaci figurki ławeczki szkolnej.
Uroczystość Inauguracyjna była okazją do wręczenia dwóm nauczycielom powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz jednemu pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Do nich należą: Pan Jarosław Dubisz w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, Pani Barbara Kukieła w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz Pani Jolanta Wałach w Zespole Szkół w Małaszewiczach.
W kolejnej części uroczystości Pan starosta wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego następującym nauczycielom:
1) Marta Winiarek – Pomorska, nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu,
2) Magdalena Czarnacka, nauczyciel wychowawca internatu Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim,
3) Agnieszka Hawryluk – Ochnik, nauczyciel wychowawca internatu Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim,
4) Agnieszka Porębska, nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół
w Janowie Podlaskim,
5) Ilona Bazylczuk, nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim,
6) Emil Bogucki, nauczyciel wychowania fizycznego,
7) Katarzyna Kossowska, nauczyciel języka niemieckiego
i angielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim,
8) Agnieszka Chmielewska, nauczyciel pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filii w Terespolu,
9) Anna Pietroczuk, nauczyciel psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filii w Terespolu,
10) Rożnowicz Marzena, nauczyciel języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach,
11) Smołońska Marta, nauczyciel kierownik internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach,
12) Izabela Sworczuk, nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim,
13) Agnieszka Siedlanowska, nauczyciel języka rosyjskiego,
14) Agnieszka Sidorczuk, nauczyciel psycholog szkolny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
Następnie Pani Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz odczytała tekst roty ślubowania, a nowo mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie.
Inaugurację uświetniło wystąpienie uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, którzy wyrażając głęboką wdzięczność osobom organizującym, nadzorującym, prowadzącym nauczanie i wychowanie oraz sprawującym opiekę, a także przyjaciołom zadedykował swój występ artystyczny wraz z najlepszymi życzeniami.
Powiatowa Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 zakończona została podziękowaniami oraz słowami uznania za trud w przygotowanie dekoracji oraz części artystycznej powyższej uroczystości wyrażonymi przez Panią Kukiełę – Dyrektora powiatowej poradni kierowane do Pana Jarosława Dubisza – Dyrektora Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim oraz Pań Elżbiety Kozaczuk i Urszuli Majewskiej – Chilkiewicz – nauczycielek tegoż zespołu.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Scroll to Top