bezpłatne szkolenie – Zarządzanie finansami organizacji pozarządowych

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie: Zarządzanie finansami organizacji pozarządowych
 

Zarządzanie finansami organizacji pozarządowych

09.06.2014

6

15.00-20.15

Biała Podlaska ul. Sikorskiego 5

10.06.2014

6

15.00-20.15

11.06.2014

6

15.00-20.15

12.06.2014

6

15.00-20.15

W programie:

Zarządzanie finansami – definicja, podział odpowiedzialnościElementy strategii finansowania.

Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza – podstawy prawne, przykłady.

Planowanie – rodzaje kosztów w organizacjach, proces budżetowania, budżet projektu, budżet organizacji.

Tworzenie budżetu działania, budżet organizacji, cechy dobrego budżetu.

Trener: Justyna Bartosiewicz

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

– członkowie, wolontariusze oraz pracownicy organizacji pozarządowych z terenu woj. lubelskiego tj. stowarzyszeń, fundacji, OSP, Klubów Sportowych i innych ngo.

WAŻNE: na szkolenia są zaproszone w szczególności osoby, które dotychczas nie korzystały ze szkoleń organizowanych w ramach projektu „Więcej i Lepiej…”

Uczestnicy mają zapewnione:

– wykwalifikowaną kadrę

– materiały szkoleniowe

– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

– wyżywienie tj. przerwa kawowa i obiad

Ponadto Uczestnikom szkolenia zapewnia sie również indywidualne konsultacje / doradztwo z zakresu, prowadzenia księgowości i finansów organizacji w tym: polityka rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe – bilans, informacja dodatkowa, rachunek wyników (a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rachunek zysków i strat), informacja dodatkowa; zamknięcie roku obrotowego – rozliczenie kasy, ustalenie salda; wyceny i inwentaryzacja aktywów i pasywów; ujęcie w bilansie funduszy, rezerw oraz zobowiązań, ustalanie wyniku finansowego; ustalanie dochodu podatkowego – wypełnianie tabel podatkowych oraz zeznania CIT-8 z załącznikami; terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości organizacji; sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego OPP; zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego; podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji; podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji;

Uwaga: Zgłoszenia przyjmowane do dnia 04.06.2014
Ograniczona liczba miejsc!!! To ostatnie szkolenie organizowane w Białej Podlaskiej w ramach projektu.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić oraz przesłać formularz zgłoszeniowy do projektu (tylko w przypadku gdy organizacja nie korzystała do tej pory z projektu) oraz formularz zgłoszeniowy na szkolenie + oświadczenie o statusie + zgoda na przetwarzanie danych osobowych .

Szkolenie organizowane przez Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Parczewie.

 

 

Scroll to Top