Bezpłatny audyt dostępności stron internetowych w NGO

W ślad za prośbą Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza NGO z powiatu bialskiego (wykonujące zadania finansowane ze środków publicznych, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia) do zgłaszania na bezpłatny audyt dostępności cyfrowej swoich stron internetowych WWW pod kątem spełniania standardu WCAG 2.1. 

Z badań powstaną wstępne raporty z badania dostępności cyfrowej pod kątem – potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Raporty wstępne będą zawierać rekomendacje dot. eliminacji barier dostępności cyfrowej. Po wprowadzeniu zaleconych zmian zostanie powtórnie zweryfikowana dostępność stron WWW.

Badania dostępności cyfrowej stron WWW będą prowadzone w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zgłoszenia na przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych WWW będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

W razie pytań prosimy o kontakt: Justyna Spryszak Koordynator Biura FLOP e-mail: justyna.flop@gmail.com tel.: 81 533 12 17, 791 227 731

Przewiń do góry