Bialskie Talenty 2020

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk przyznał doroczne Nagrody Bialskie Talenty dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie nauki, kultury i sportu. Oto laureaci tegorocznych nagród:

Grand Prix: Oliwia Spychel
w dziedzinie nauki: Marek Grom
w dziedzinie kultury: Oliwia Kwiatkowska i Ewelina Matejko
w dziedzinie sportu: Kacper Bogusz i Kacper Siedlanowski.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich rodzicom i opiekunom naukowym, artystycznym i sportowym.

Scroll to Top