Bialskie Talenty 2020

Wzorem lat ubiegłych Starosta Bialski nagrodzi szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież, które dzięki swoim osiągnięciom promują nasz powiat na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej czy wojewódzkiej. „Bialskie Talenty” za rok 2020 będą przyznane wyróżniającym się młodym ludziom mieszkającym na terenie powiatu bialskiego lub grupom dziecięcym i młodzieżowym pochodzącym z terenu naszego powiatu w następujących dziedzinach: nauka, kultura, sport.

Prosimy o wytypowanie osób do 18. roku życia do powyższej nagrody.  Zgłoszenia należy nasyłać do 14 maja 2021 r. wyłącznie na formularzach:

Ankieta zgłoszeniowa i Opis osiągnięć

Zarządzenie Starosty Bialskiego Nr 15/2021

Scroll to Top