Bialskie Talenty 2021 – składanie wniosków

Zachęcamy do składania wniosków o Nagrodę Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty 2021”. Nagrody przyzna Starosta Bialski po zasięgnięciu opinii Kapituły Konkursu.

Nagroda Bialskie Talenty przyznawana jest każdego roku w celu promowania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, nauki i sportu oraz upowszechniania pozytywnych wzorców i doświadczeń. Nagradza się młodych  wyróżniających się ludzi, którzy swoim talentem promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Termin składania wniosków upływa 6 maja 2022 r.

Zarządzenie BT Załączniki BT Opis osiągnięćScroll to Top