Bialskie Talenty 2022

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o Nagrodę Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty 2022”. Zasady przyznawania nagród określa zarządzenie Nr 4 Starosty Bialskiego z 9 stycznia 2023 r.

Nagroda Bialskie Talenty przyznawana jest każdego roku w celu promowania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, nauki i sportu oraz upowszechniania pozytywnych wzorców i doświadczeń. Nagradza się młodych  wyróżniających się ludzi, którzy swoim talentem promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Zarządzenie Nr 4 Starosty Bialskiego oraz ankieta dotycząca osiągnięć w formie edytowalnej znajdują się poniżej oraz w zakładce udostępnione wzory dokumentów/Wydział Spraw Społecznych.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2023 r.

Zarządzenie Ankieta

Scroll to Top