Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego

13 stycznia br. podczas gali „Dobre, bo Bialskie” poznaliśmy Bibliotekę Roku Powiatu Bialskiego. Kapituła konkursu postanowiła przyznać ten zaszczytny tytuł Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie. Przyznano również wyróżnienie, które otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu. Nagrody wręczyli: Pan Mariusz Filipiuk Starosta Bialski, Pan Mariusz Kiczyński Przewodniczący rady Powiatu w Białej Podlaskiej oraz Pan dr Paweł Borek Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, pełniącej również funkcję biblioteki powiatowej.

Konkurs jest adresowany do publicznych bibliotek z terenu powiatu bialskiego. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 39 bibliotek. Do konkursu przystąpiło 22 biblioteki. Kryterium wyróżniającym bibliotekę w danym roku kalendarzowym powinno być zaangażowanie i pomysłowość w podejmowaniu nowatorskich zmian w działalności biblioteki, inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty biblioteki, promocji książki
i czytelnictwa w środowisku lokalnym oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz środowiska lokalnego. Jury zwracało również uwagę na obecność bibliotek w mediach społecznościowych.

Dobre, bo Bialskie
Scroll to Top