Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego

Coroczny konkurs na Bibliotekę Roku Powiatu Bialskiego został rozstrzygnięty. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, realizująca również zadania Biblioteki Powiatowej. Jury oceniało funkcjonowanie bibliotek w zakresie promocji czytelnictwa, wdrażania innowacyjnych metod pracy z użytkownikami, nowinek technologicznych, poprawiania estetyki i funkcjonalności wnętrz oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym. Statuetkę oraz Tytuł Biblioteki Roku 2023 uzyskała Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim.

Zwycięska biblioteka wyróżnia się pozytywnymi zmianami lokalowymi, pozyskaniem dodatkowej przestrzeni i utworzeniem nowych działów, bogatą ofertą działań promujących czytanie, obejmujących różnorodne grupy odbiorców, wzbogaconą o spotkania regionalne w nowo utworzonym „Skarbcu Regionu”. Jury doceniło także szeroką współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, a także przemyślaną i wieloaspektową promocję.

Jury konkursu przyznało także wyróżnienie. Otrzymuje je Filia w Krzewicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.

Wręczenie nagrody i wyróżnienia odbędzie się 12 stycznia 2024 roku podczas uroczystości „Dobre, bo Bialskie”.

Scroll to Top