Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego

7 grudnia 2021 r. miało miejsce podsumowanie konkursu ph. „Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego”.
Jury, po zapoznaniu się z działalnością placówek bibliotecznych powiatu w 2021 r., na podstawie nadesłanych ankiet oraz podczas spotkań on-line z przedstawicielami wytypowanych do finału bibliotek, postanowiło przyznać tytuł Biblioteki Roku 2021 Powiatu Bialskiego Gminnej Bibliotece Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim. Za całokształt pracy przyznano bibliotece tytuł i statuetkę „Biblioteki Roku 2021 Powiatu Bialskiego” oraz nagrodę Starosty Bialskiego w wysokości 2 000 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim wyróżniła się wdrażaniem innowacyjnych metod promocji książki, czytelnictwa i biblioteki, także z zastosowaniem nowych technologii. Biblioteka współpracowała z innymi instytucjami, lokalnymi i ogólnopolskimi stowarzyszeniami w podejmowaniu inicjatyw animujących życie kulturalne. Doceniono wzorową promocję działalności biblioteki, dzięki której kreowany jest pozytywny wizerunek instytucji w opinii mieszkańców gminy, władz samorządowych oraz na forum ogólnopolskim. Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokim oferuje różnorodne formy pracy z czytelnikiem: spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, głośne czytanie, zajęcia warsztatowe, kursy, spotkania kół zainteresowań, konkursy, wydarzenia w formie festynów, zajęcia plenerowe. Adresowane są do najmłodszych użytkowników, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Jury przyznało również wyróżnienie Starosty Bialskiego Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach. Bibliotekę doceniono między innymi za systematyczną pracę, mającą na celu promocję książki i dostosowanie działalności biblioteki do potrzeb mieszkańców w trudnych warunkach pandemii.

Przewiń do góry