Biegi Niepodległości w Janowie Podlaskim

Dnia 10.11.2022 r. na stadionie w Janowie Podlaskim obyły się już po raz XXVI Biegi Niepodległości, których organizatorem był Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim. Celem zawodów było uczczenie 104 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży.

W ceremonii otwarcia biegów udział wzięli: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim Pani Teresa Hryciuk, Wójt Gminy Janów Podlaski Pan Leszek Chwedczuk, przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski Pan Stanisław Żmudziński – Caruk oraz nauczyciele, rodzice i mieszkańcy Janowa Podlaskiego.

Pani dyrektor szkoły przywitała zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników zawodów, życząc sukcesów oraz sportowej rywalizacji. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Leszek Chwedczuk, który podziękował za organizację biegów i wyraził przekonanie, iż sportowa rywalizacja jest uczczeniem pamięci wszystkich tych, którzy przyczynili się do odzyskania Niepodległości przez Polskę. Następnie po części oficjalnej nastąpiło wspólne odśpiewanie Hymnu Polski przez wszystkich uczestników biegów, zgromadzonych na płycie boiska.

Na starcie zwodów stanęło ponad 300 zawodników, którzy przybyli z wielu gmin powiatu bialskiego. Zostali oni podzieleni na różne grupy wiekowe, zgodnie z regulaminem zawodów. W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I-III zawodnicy nagrodzeni zostali medalami oraz dyplomami, natomiast za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymali dyplomy. Na mecie na wszystkich zawodników spotkania czekała gorąca herbata oraz słodki upominek. Cała impreza przebiegła w miłej i sportowej atmosferze.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia  zawodów, m.in. sponsorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Gmina Janów Podlaski.

Dziękujemy również wszystkim zawodnikom za uczestnictwo i zapraszamy do wspólnego biegania w kolejnej edycji Biegów Niepodległości w Janowie Podlaskim.

Tekst: Dorota Jakimiuk – Orzechowska

Zdjęcia: Iwona Andruszkiewicz

Scroll to Top