Biuro Rzeczy Znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ZADANIA

Wydział Organizacyjno – Administracyjny Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, III piętro – pokój 328, tel: 083-343-83-71 w imieniu Starosty prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

Do Zadań Biura należy:

  1. przyjmowanie rzeczy znalezionych z wyjątkiem tych rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości, jak też rzeczy, co do których istnieje domniemanie, iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
  2. przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
  3. prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
Scroll to Top