Budowa chodników przy drogach powiatowych […]

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3422.19.2012  Biała Podlaska dnia 11.06.2012

Budowa chodników przy drogach powiatowych :
1. Nr 1018L od km 13+462.50 do km 14+023.53 w m. Bordziłówka Nowa
2. Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska -gr. woj.(Kornica) od km 9+863.50 do km 10+562 w m. Leśna Podlaska.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe (16,4MB).


Biała Podlaska 02.07.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

 

 

Scroll to Top