Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice (p.2)

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.10.2012.MM Biała Podlaska  dnia 17.08.2012

Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice.

 

 

 

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania:

Plik 1

Plik 2

Plik 3


   Biała Podlaska dnia 5.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

Scroll to Top