Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.7.2012.MM Biała Podlaska  dnia 26.07.2012

Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice.

 

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.

Zmiana nr 1 treści SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.


   Biała Podlaska dnia 14.08.2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top