"Burzenie murów Jerycha" w Kodniu

Pod hasłem „Burzenie murów Jerycha” odbyło się w Kodniu 23 lipca spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży. Było to, obok inauguracji w Siedlcach, wydarzenie łączące pielgrzymów ośmiu rejonów przebywających w diecezji siedleckiej. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć goszczących ich rodzin, a także polskich wolontariuszy, władz samorządowych i wiernych diecezji. W sumie w spotkaniu brało udział kilka tysięcy osób.
Maryja z kodeńskiego wizerunku zwana jest Matką Jedności, więc nie przypadkowo to miejsce wybrano na spotkanie łączące ludzi z różnych stron świata, którzy przybyli by tej jedności się uczyć. Do tego nawiązał również w homilii celebrowanej mszy świętej bp siedlecki Kazimierz Gurda, mówiąc – Dzisiaj podzielonemu światu, podzielonemu społeczeństwu, podzielonej rodzinie, podzielonemu w swoim wnętrzu i w swoim sercu człowiekowi, potrzebna jest jedność, potrzebne jest poczucie więzi z innymi, potrzebne jest wzajemne zaufanie. Dlatego przychodzimy razem z Wami do Maryi, Matki Jedności. Nawiązał także do tematu spotkania i hasła ŚDM w diecezji, czyli Jerycha – Tak jak rozpadły się mury biblijnego miasta, tak i my musimy rozbijać ściany między nami. Głównym celebransem był przybyły z Francji arcybiskup Montpellier ks. Pierre-Marie Carré, a mszę koncelebrowało ok. 120 księży z całego świata, w tym 6 biskupów. Językiem łączącym wspólnotę zebraną na Eucharystii był język łaciński. To wydarzenie było także okazją do podziękowania tym, którzy przez ostatnie lata przygotowywali ten czas w diecezji za ich zaangażowanie, modlitwę i pracę. Zrobił to w słowie kończącym mszę świętą biskup siedlecki.
Po mszy zgromadzeni w ogrodach klasztornych mogli wysłuchać świadectw nawrócenia dotyczących przebaczenia.
Ostatnim punktem programu było spektakl pt. „Szkło” Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” z Siedlec w reżyserii Joanny Woszczyńskiej. Przedstawienie pokazywało przeżywanie przez dzieci problemu alkoholowego w rodzinie.
Wśród atrakcji był pokaz husarii.
Nad bezpieczeństwem i przebiegiem wydarzenia czuwali wolontariusze, ochroniarze, a także policja i straż graniczna. Wielkie podziękowania należą się społeczności gminy Kodeń i ojcom z Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Sanktuarium MB Kodeńskiej

Scroll to Top