DPS w Kostomłotach

kategoria

Zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych …

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach, Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń, woj. lubelskie, tel. 083 3755186, faks 083 3755188. ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy DPS 179/2011  Kostomłoty 15.06.2011 Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach: zagospodarowanie […]

Zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych … Read More »

Zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, …

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach, Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń, woj. lubelskie, tel. 083 3755186, faks 083 3755188. ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy DPS 135/2011  Kostomłoty 18.05.2011 Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach: zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, … Read More »

Scroll to Top