Zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych …

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach,
Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń, woj. lubelskie,
tel. 083 3755186, faks 083 3755188.

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

DPS 179/2011  Kostomłoty 15.06.2011

Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach: zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Treść ogłoszenia

Dokumenty spakowane do pobrania.


  Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, …

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach,
Kostomłoty 10, 21-509 Kodeń, woj. lubelskie,
tel. 083 3755186, faks 083 3755188.

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

DPS 135/2011  Kostomłoty 18.05.2011

Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach: zagospodarowanie terenu i wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top