Zakończenie realizacji projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego”

 

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego” którego celem była promocja szlaków turystycznych oraz funkcjonujących w ich obrębie gospodarstw agroturystycznych poprzez organizację imprezy plenerowej oraz wydanie mapy – informatora turystycznego.
Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów pn.
Operacja przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania mieszkańców jak i turystów tematyką szlaków turystycznych i zlokalizowanych przy nich gospodarstwach agroturystycznych co przełożyło się na liczbę korzystających z nich osób. Był to bodziec dla użytkowników jak i instytucji je tworzących do rozwijania oraz tworzenia nowych szlaków turystycznych, poprawy ich przebiegu, jakości, oznakowania oraz promocji szerszej społeczności.
Mapę – informator turystyczny można pobrać TUTAJ.

 

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

                                               

 

 

 

 

Scroll to Top