Delegacja niemieckich strażaków z wizytą w powiecie bialskim

Na zaproszenie starosty bialskiego i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Białej Podlaskiej druha Mariusza Filipiuka oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerocinie druha Tomasza Bieńka przybyła do nas delegacja strażaków z powiatu Oberhavel. Delegacji tej przewodniczył Thomas Thielke – zastępca Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Oberhavel. Ponadto w skład delegacji weszli: Detlef Wilczewski – Honorowy prezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej Powiatu Oberhavel; Lutz Tornow – członek Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej i radny powiatowy oraz Friedmund Duwe – emerytowany Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Oranienburgu.

Delegacja przybyła 11 listopada. W tym dniu miała okazję zapoznać się z naszą historią, obserwując obchody z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Następnego dnia Mirosław Maraszek – prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego oprowadził gości z Niemiec po najciekawszych miejscach miasta, opowiadając historię i ciekawostki dotyczące miasta i okolic. Mogli oni również podziwiać Międzyrzec Podlaski na starych fotografiach będących w posiadaniu Stowarzyszenia.

O godz. 12:15 wymarszem do Kaplicy w Żerocinie rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe w OSP Żerocin. Po mszy świętej celebrowanej przez ks. Romana Sawczuka – emerytowanego Diecezjalnego Kapelana Strażaków uczestnicy uroczystości przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie dh Tomasz Bieniek powitał przybyłych gości. Następnie wręczono medale i podziękowania ludziom zasłużonym. W punkcie: wystąpienia zaproszonych gości głos zabrali druhowie z powiatu Oberhavel. Głos zabrali kolejno: Thomas Thilke, Lutz Tornow i Detlef Wilczewski. Pogratulowali druhom OSP Żerocin uroczystości jubileuszowej, jak również nowego samochodu. Złożyli życzenia dalszego rozwoju jednostki i kolejnych sukcesów. Gratulacje i życzenia złożyli również od starosty powiatu Oberhavel Ludgera Weskampa. Na zakończenie wręczyli prezesowi okolicznościowe grawertony oraz historyczny hełm strażacki z okolicznościową dedykacją. Na zakończenie uroczystości księża dokonali poświęcenia nowego samochodu pożarniczego, który następnie został oficjalnie przekazany jednostce OSP Żerocin. Wieczorem podczas długich rozmów z druhami z OSP Żerocin goście z Niemiec byli bardzo ciekawi funkcjonowania straży pożarnych w Polsce. Strażacy z Żerocina również dopytywali gości rozwiązań stosowanych w Niemczech w tym zakresie.

Zbigniew Łaziuk

Scroll to Top