Starosta spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego

14 listopada starosta bialski Mariusz Filipiuk spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. W skład delegacji weszli kierownik Działu Hodowli i OHZ ZG PZŁ dr Bartłomiej Popczyk, pracownik Działu Organizacji i Szkolenia ZG PZŁ dr Marian Flis oraz radca prawny ZG PZŁ Grzegorz Sobolak, którym towarzyszył przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej Roman Laszuk.

W spotkaniu udział wzięli również: radny powiatu bialskiego Marek Sulima, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Przemysław Bierdziński, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Jarosław Gajewski i kierownik Oddziału Leśnictwa Tomasz Grzybowski.

Celem spotkanie było wypracowanie rozwiązań, mających usprawnić współpracę bialskiego łowczego okręgowego z tutejszym organem samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkania rozmawiali o aktualnej sytuacji związanej z występowaniem wirusa na terenie wschodnich województw Polski oraz roli myśliwych w procesie zwalczania choroby. Jako jeden z głównych problemów wskazano wadliwie działający system przekazywania informacji między powiatowymi lekarzami weterynarii a myśliwymi, a także wynikające z różnych przepisów nieścisłości.

Podczas spotkania wypracowano stanowisko dotyczące zacieśnienia współpracy między łowczym okręgowym a starostą bialskim. Współpraca ta, m.in. poprzez poprawę komunikacji, ma mieć bezpośrednie przełożenie na kwestię sprawnego i bardziej efektywnego prowadzenia odstrzału dzików przez myśliwych.

Na terenie powiatu bialskiego wciąż odnajdywane są truchła martwych dzików. Przypomnijmy, że od początku czerwca na terenie powiatu bialskiego stwierdzono 42 ogniska wirusa. Ostatnie wykryto 9 października w Maniach.

 

Scroll to Top