Dobre, bo Bialskie

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 stycznia 2023 r. odbędzie się gala wręczenia wyróżnień Starosty Bialskiego „DOBRE, BO BIALSKIE” za 2022 rok.

Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym podmiotom, które  całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku  osiągają coraz lepsze wyniki,  prowadzą działalność społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.

Regulamin przyznawania wyróżnień Dobre, bo Bialskie” oraz wniosek, na którym można zgłaszać kandydatury znajduje się na stronie internetowej: www.powiatbialski.eu/starostwo w zakładce wzory dokumentów.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej (pokój 316) Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 do dnia 23 grudnia 2022 r.

Scroll to Top