Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego

„Usprawnienie dostępności powiatu bialskiego” jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest podniesienie dostępności urzędu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i świadczonych przez niego usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w celu wypełnienia minimalnych wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W budynku Starostwa istnieje potrzeba zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Ponadto jest potrzeba zastosowania w budynku rozwiązań architektonicznych oraz zainstalowania urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Usprawnienia przewidziane w ramach niniejszego przedsięwzięcia grantowego w zakresie dostępności architektonicznej:
– przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych;
– zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, poprzez wykończenie powierzchni ścian o jednolitych barwach oraz oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany;
– dostosowanie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w sąsiedztwie wejścia głównego do budynku wraz z poprawą nawierzchni do wejścia głównego oraz oznakowaniem dojazdu do parkingu;
– zakup 2 sztuk krzeseł ewakuacyjnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej zaplanowano:
– instalację urządzenia do obsługi osób słabo słyszących – pętli indukcyjnej (w holu budynku oraz w dwóch budynkach filii Starostwa w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu);
– zakup usługi tłumacza języka migowego online – (uruchomienie usługi i abonament roczny);
– wykonanie widget’u na stronę www powiatu bialskiego do połączenia z tłumaczem i obsługi innych procesów Klienta;
– przygotowanie filmu w języku migowym z opisem działalności urzędu i dostępności dla osób głuchych oraz w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR);
– utworzenie w holu oznaczonego punktu kontaktowego oraz punktu obsługi dla osób z niepełnosprawnością;
– zainstalowanie dzwonka przed wejściem do budynku służącego do przywołania obsługi dla osoby niepełnosprawnej;
– zakup oraz instalację planu tyflograficznego w rozmiarze A1 ze stojakiem i komunikatami głosowymi.

Powiat Bialski na realizację inwestycji otrzymał grant w wysokości 250 000,00 zł

Wkład własny powiatu wynosi 51 881,11 zł

Scroll to Top