Dobre, bo Bialskie po raz 18-ty

Dobre, bo Bialskie po raz 18-ty

Uprzejmie informujemy, że dnia 5 stycznia 2018 r. odbędzie się gala wręczenia wyróżnień Starosty Bialskiego „DOBRE, BO BIALSKIE” za 2017 rok.

Wyróżnienie  przyznawane  jest przedsiębiorstwom,  instytucjom  państwowym i samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym podmiotom, które  całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku  osiągają coraz lepsze wyniki,  prowadzą działalność społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.

Regulamin przyznawania wyróżnień Dobre, bo Bialskie” oraz wniosek, na którym należy zgłaszać kandydatury znajduje się na stronie internetowej: www.powiatbialski.eu w zakładce wzory dokumentów.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej (pokój 316) Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 do dnia 22 grudnia 2017 r.

Scroll to Top