Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ma już dwadzieścia lat

Z rocznicami 20-lecia Powiatu Bialskiego i 15-lecia Partnerstwa z Powiatem Oberhavel zbiegł się jubileusz 20-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie.

W jednej z sal DPS w Konstantynowie odbyła się uroczystość, w trakcie której dokonano podsumowania dokonań placówki. Wśród zebranych znaleźli się m.in. starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, członkowie zarządu powiatu Tadeusz Łazowski i Radosław Sebastianiuk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Halina Mincewicz czy też przedstawiciele delegacji francuskiej z Zespołu Placówek Szpitalno-Społecznych w Powiecie de Sevre.

Zebrani po przemówieniu dyrektor placówki Małgorzaty Malczuk mogli obejrzeć film podsumowujący dwudziestolecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Ponadto pracownicy DPS otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za swoją dotychczasową pracę, a na ręce pani dyrektor starosta bialski – wraz z Tadeuszem Łazowskim i Radosławem Sebastianiukiem – przekazał okolicznościowy grawerton.

Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie.

Scroll to Top